Whelen Disclaimer

Whelen wordt in Nederland vertegenwoordigd door Whelen Nederland. Whelen Nederland is onderdeel van
ModiForce B.V.

De algemene voorwaarden van ModiForce B.V. bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van ModiForce B.V. Deze
algemene voorwaarden kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden op www.modiforce.com. ModiForce
B.V. wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van
de hand. ModiForce B.V. is statutair gevestigd te Leusden en in het Handelsregister ingeschreven onder
nummer 08044254.

Whelen is represented in the Netherlands by Whelen Netherlands. Whelen Netherlands is part of
ModiForce B.V.

ModiForce B.V. General Terms and Conditions contain a limitation of liability and are applicable to all
quotations, contracts and other legal relationships with ModiForce B.V. These general terms and conditions
can be accessed, printed and downloaded at www.modiforce.com. ModiForce B.V. rejects explicitly the
applicability of any general terms and conditions which its contractual parties may use. ModiForce B.V. has
its registered office in Leusden, The Netherlands and is listed in the Commercial Register of the Chamber of
Commerce under file number 08044254.